Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Ακαδημία:

1. Βεβαίωση αθλητικής ικανότητας  (Παιδιάτρου, Παθολόγου ή Καρδιολόγου)

2. Καρδιογράφημα & (triplex μετά από υπόδειξη του Καρδιολόγου) Απαραίτητο για την έκδοση δελτίου αθλητή

3. Πιστοποιητικό Γέννησης

4. Ταυτοπροσωπία με φωτογραφία για αθλητές από 9 ετών & άνω, επικυρωμένο.

5. Δύο φωτογραφίες (μόνο για έκδοση δελτίου)

Η Γραμματεία της Ακαδημίας λειτουργεί καθημερινά από τις 12:30-20:30 .   Πληροφορίες: 210-8055543 (εσωτ.12) – 6984-488388

Για εγγραφή στην Ακαδημία θα πρέπει να συμπληρώσετε την Αίτηση Εγγραφής, την οποία μπορείτε να την βρείτε εδώ.