Προπονήσεις

Προπονητής :

Τσίμπος Παναγιώτης

ΔΕΥΤΕΡΑ

19:00 – 20:00

ΠΕΜΠΤΗ

16:45 – 17:45