Προπονήσεις

Προπονητής :

Κουτσουβέλης Γιάννης

ΔΕΥΤΕΡΑ

17:45 – 18:45

ΤΕΤΑΡΤΗΗ

19:00 – 20:00