Προπονήσεις

Προπονητής :

Οικονομίδης Γιώργος

ΤΡΙΤΗ

17:45 – 19:00

ΤΕΤΑΡΤΗ

16:30 – 17:45

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

17:45 – 19:00