Προπονήσεις

Προπονητής :

Βαλσάμης Νίκος

ΔΕΥΤΕΡΑ

17:30 – 18:45

ΤΡΙΤΗ

17:45 – 19:00

ΠΕΜΠΤΗ

16:30 – 17:45