Προπονήσεις

Προπονητής :

Κουτσουβέλης Γιάννης

ΤΕΤΑΡΤΗ

16:45 – 17:45

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

17:30 – 18:30