Προπονήσεις

Προπονητής :

Βαλσάμης Νίκος

ΤΡΙΤΗ

16:30 – 17:30

ΠΕΜΠΤΗ

17:45 – 18:45