Προπονήσεις

Προπονητής :

Τσίμπος Παναγιώτης

ΔΕΥΤΕΡΑ

16:45 – 17:45

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19:30 – 20:30