Προπονήσεις

Προπονητές :

Τσιμπός Παναγιώτης 

ΤΡΙΤΗ

19:00 – 20:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:30 – 19:30