Προπονήσεις

Προπονητής : Βαλσάμης Νίκος

ΤΕΤΑΡΤΗ

18:00 – 19:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

16:30 – 17:30