Προπονήσεις

Προπονητής :

Βαλσάμης Νίκος

ΤΡΙΤΗ

19:00 – 20:15

ΤΕΤΑΡΤΗ

16:30 – 17:45

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19:00 – 20:15