Προπονήσεις

Προπονητής :

Κουτσουβέλης Γιάννης

ΔΕΥΤΕΡΑ

18:45 – 20:00

ΤΡΙΤΗ

17:45 – 19:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19:00 – 20:15