Προπονήσεις

Προπονητής :

Κουτσουβέλης Γιάννης

ΔΕΥΤΕΡΑ

16:30 – 17:45

ΤΕΤΑΡΤΗ

17:45 – 19:00

ΠΕΜΠΤΗ

18:45 – 20:00