Προπονήσεις

Προπονητής :

Τσίμπος Παναγιώτης

ΔΕΥΤΕΡΑ

17:45 – 19:00

ΤΕΤΑΡΤΗ

16:30 – 17:45

ΠΕΜΠΤΗ

19:00 – 20:15