Προπονήσεις

Προπονητής :

Οικονομίδης Γιώργος

ΤΡΙΤΗ

16:30 – 17:45

ΠΕΜΠΤΗ

19:00 – 20:15

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19:00 – 20:15